Wat is Pediatrie?

Kinderen leren spelenderwijs

Al spelend en bewegend ontwikkelen ze hun spieren, zintuigen, motorische en sociale vaardigheden. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo. Meestal gaat dit vanzelf. Bij sommige kinderen echter is er sprake van vertraagde of afwijkende ontwikkeling, waardoor uw kind misschien de mogelijkheid misloopt om zijn capaciteiten optimaal te benutten. Deze vertraagde of afwijkende ontwikkeling kan verschillende oorzaken hebben. Soms is er een structurele of neurologische oorzaak. Deze kinderen hebben uiteraard nood aan een intensieve begeleiding.

Mits een goede begeleiding en tips voor thuis kan veel leed voorkomen worden

Veel baby’s liggen zelden of nooit op hun buik, waardoor ze belangrijke motorische mijlpalen zoals rollen en kruipen overslaan. Ze bewegen steeds in een strekpatroon waardoor hun evenwichtsreacties niet de kans krijgen zich te ontwikkelen. 

Ook peuters, kleuters, schoolkinderen en jongeren kunnen nood hebben aan een psychomotorische begeleiding.

Alle problemen die verband houden met grove motoriek, fijne motoriek, schrijfmotoriek, vlot afwisselen van de verschillende richtingen, ruimtelijke oriëntatie, … maar ook moeite met rekenen, lezen, stil zitten, concentratie kunnen vaak verholpen of strek afgezwakt worden.

De volgende behandelmethoden kunnen dan toegepast worden:

  • Psychomotorische ontwikkelingsstimulatie (volgens Hendrickx)
  •  Cognitieve stimulatie (volgens Feuerstein) 
  • Neurologische ontwikkelingsstimulatie( volgens Bobath en Vojta)