Werkwijze

De eerste consultatie bestaat uit een kennismakend gesprek

Tijdens dit gesprek komen algemene gegevens en uitgebreide vraagstelling, omtrent de klachten en medische voorgeschiedenis van de patiënt, aan bod. Dit is een belangrijk onderdeel dat men kan beschouwen als een trechtervorm. Er wordt algemeen begonnen, om vervolgens steeds dieper op het specifiek probleem in te gaan. Soms houdt dit gesprek vragen in die in eerste instantie niet relevant zijn voor uw klachten, maar voor de therapeut wel belangrijk kunnen zijn. De patiënt behoudt ten allen tijden het recht een antwoord te weigeren.

Na de vraagstelling volgt een uitgebreid lichaamsonderzoek

Zowel inspectie (kijken) als palpatie (voelen) spelen in dit onderzoek een belangrijke rol. Aan de hand van de verzamelde gegevens stelt de osteopaat door middel van een ‘oorzaak en gevolg’ denkwijze zijn behandelingsplan samen. In tegenstelling tot de klassieke benadering zal de osteopaat zich niet enkel richten naar de plaats waar u klachten vertoont, maar wordt het hele lichaam bekeken.

Daarna volgt de aanzet van de behandeling

Deze bestaat uit het losmaken van de minder beweeglijke lichaamsstructuren. De duur van een behandeling bedraagt ongeveer 40 minuten, afhankelijk van de uitgebreidheid van het onderzoek en het klachtenpatroon.