Veel gestelde vragen

Is een voorschrift van de (huis)arts vereist?

Iedere kinesitherapeutische behandeling dient te worden voorgeschreven door een arts. Dit voorschrift moet de volgende gegevens bevatten:

  • de diagnose (vastgesteld door de arts)
  • het aantal (door de arts) gevraagde behandelingen
  • de datum van de aanvang van de behandelingen

Over de frequentie en de aard van de behandeling kan de kinesitherapeut(e) zelf beslissen als hierover niets op het voorschrift vermeld staat. Iedere behandeling moet worden aangevat binnen de 2 maanden die volgen na de datum van het voorschrift (of na de termijn die is opgegeven door de voorschrijver)

Hoe vaak moet ik komen?

De frequentie waarmee u of uw kind behandeld dient te worden is natuurlijk afhankelijk van de aard van het probleem. Zo zal het leren kruipen van een baby’tje slechts enkele behandelingen (1x/week gedurende 3-4 weken) nodig hebben, terwijl het herstellen van een psychomotorische achterstand op cognitief niveau frequenter en langduriger (2-3x/week, gedurende 6 maanden tot 1 jaar) behandeld zal moeten worden.