Tarief en terugbetaling

Het tarief voor een kinesitherapeutische behandeling bedraagt +/- 40 euro. De duur van zo een kiné-behandeling bedraagt +/- 30 minuten.

Onze kinesiste is niet toegetreden tot de conventie van het RIZIV.

Een uitgebreid overzicht van de meest gebruikte tarieven vindt u op www.cm.be . Meer gedetailleerde info over terugbetaling vindt u op www.riziv.be .

Opgelet !

De ouders van kinderen met aantoonbare significante psychomotorische ontwikkelingsachterstanden kunnen binnen het kader van een F-pathologie tot 60 zittingen per jaar terugbetaling genieten van hun mutualiteit, en dit gedurende twee tot drie opeenvolgende kalenderjaren.