Veel gestelde vragen

Wat betekent D.O.?

D.O. betekent ‘Diploma in de Osteopathie’. Na het succesvol afronden van een opleiding in de osteopathie, een examen voor een internationale jury en het indienen en verdedigen van een thesis (eindverhandeling), kan men de graad D.O. behalen. De titel D.O. is voor de patiënt de enig leidraad naar een goed, degelijk opgeleide osteopaat. Daar het beroep van osteopaat niet beschermd is kan eender wie zich osteopaat noemen. Veel kinesisten zondigen hiertegen.

Is osteopathie een beschermd beroep ?

Spijtig genoeg mag iedereen zich osteopaat noemen. Dit geldt echter niet voor de toevoeging D.O. Veel kinesisten eigenen zich na het volgen van enkele bijscholingen de titel van osteopathie toe. Hopelijk komt hier in de toekomst meer duidelijkheid en aflijning rond, zodat het ook voor de patiënten duidelijk is waar zij het best geholpen kunnen worden.

Hoe en waar vind ik een competente erkende osteopaat?

Een competente osteopaat wordt na een kwalitatief hoogstaande opleiding lid van een erkende beroepsvereniging. (in mijn geval UVO). Alleen de osteopaten die lid zijn van een erkende vereniging hebben een sluitende verzekering en houden zich aan een strenge deontologische code. Een erkende osteopaat kan je terugvinden op de site www.osteopathie.be of bij de Unie voor Professionele Osteopaten Limburg (www.upo.be) 

Is een osteopaat een ‘kraker’ ?

Soms is het nodig een vastzittende wervel of gewricht vrij te maken door middel van een manipulatie. Hierbij hoort men meestal een knakkend geluid. Dit geluid is slechts een vacuüm dat open ‘plopt’. Een osteopaat is opgeleid om dit op een veilige en efficiënte manier te doen. Vaak kan de osteopaat de betreffende vastzittende structuur ook met behulp van andere ‘zachtere’ handelingen losmaken. Vaak kiest de osteopaat voor de manipulatie omdat dit sneller gaat. Een osteopaat doet echter meer dan alleen maar ‘Kraken’. Naast het structurele systeem (botten, spieren, pezen, gewrichten, wervels, …) worden ook het visceraal (organen, bloedvaten, lymfe, …) en het craniale (schedel, hersenvliezen, …) systeem behandeld. Indien u schrik hebt van dit ‘kraken’, gelieve mij hiervan op de hoogte te stellen, zodat ik mijn behandeling hier zonder probleem aan kan aanpassen.

Is osteopathie een alternatieve geneeswijze ?

Volgens veel klassiek geschoolde geneesheren en therapeuten misschien wel. Dit heeft echter meer te maken met hun onwetendheid, dan met het wetenschappelijke karakter van deze geneeswijze. Osteopathie is een fel opkomende behandelmethode, die is komen overwaaien vanuit Engeland alwaar zij volledig erkend en aanvaard is, evenals in de ons omringende buurlanden. België hinkt hier een beetje achterop. Veel heeft ook te maken met onze ziekenfondsen. In de meeste van onze buurlanden wordt osteopathie beter terugbetaald dan in België en dat schept een heel ander klimaat. We zijn blij met de ontwikkelingen van de laatste jaren, waarin ook de ziekenfondsen reeds een stukje (5x/jaar) van de behandeling terugbetalen. Ook bij topsporters stijgt de trend om met osteopaten in zee te gaan. Steeds meer artsen verwijzen meer en meer door naar een osteopaat. Alles heeft ermee te maken dat er niet om de resultaten heen kan gekeken worden. Er moet nog veel wetenschappelijk werk geleverd worden, maar de resultaten zijn er wel. Osteopathie helpt echt !

Is een voorschrift van de (huis)arts vereist?

Een voorschrift ter behandeling is niet vereist. U dient dus niet eerst naar een arts te gaan alvorens u een afspraak wenst te maken. Na de behandeling zal u een getuigschrift meekrijgen op basis waarvan u terugbetaling kan verkrijgen van uw ziekenfonds. Dit sluit niet uit dat u niet doorverwezen kan worden door uw (huis)arts, wat heel vaak gebeurt. Indien uw doorverwijzer dit aangeeft kan hij/zij een verslag krijgen van de behandelingen en de evolutie van de klachten. In geval er verder onderzoek vereist is, zal u uiteraard een brief aan uw arts meekrijgen.